Köpvillkor

Pris
Priserna anges med inklusive moms på samtliga varor. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Norrkemi inte råder över. Tillexempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.


Leveranser

Varor som finns i lager skickas inom 3 dagar efter betalning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara upp till fyra veckor. Företaget reserverar sig för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan hemsidan uppdateras, då upplyses kunderna om den beräknade leveranstiden. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager. 

Ibland uppstår leveransförseningar utom min kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot mig. Om det inträffar frånsäger företaget sig ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att jag alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden. Du som kund har alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.


Ångerrätt
Enligt Distansavtalslagen har du som privatkund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning ångrat ditt köp. Vid utnyttjande av Ångerrätten står kunden för halva frakten. Om du har några frågor kring ångerrätt/reklamation kan du kontakta mig så svarar jag på dina frågor. Frågor via mejl svaras alltid på inom 24 timmar (vardagar 8-17). 


Outlösta paket

Om du som kund inte hämtar ut din beställning som ligger hos ett paketombud kommer du att debiteras för fulla fraktkostnaden (returfrakt + frakt) samt en hanteringsavgift på 100kr för det arbete som uppkommit.


Återbetalningar
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker snarast möjligt från att företaget har mottagit och godkänt din retur. Dock alltid inom 30 dagar.


Reservationer
Företaget reserverar sig för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från mina leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför min kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.


Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför min kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från min sida, som gör att jag ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att företaget befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.